BESTRIJDEN, VANGEN EN DODEN VAN MUIZEN

 

Hier treft u allerlei informatie over het bestrijden en vangen van muizen. Hiervoor kunnen muizenvallen, lijmplankjes, apparaten (ultrasoon), muizenkorrels en/of muizengif gebruikt worden. Hieronder is beschreven hoe deze manieren van muizen bestrijden in huis werken en welke voor- en nadelen de verschillende bestrijdingen hebben.

 

Muizen bestrijden

Als je muizen in huis hebt, dan kun je 3 dingen doen. Je kunt de muizen in huis: vangen, verjagen, of doden.

 

 

Muizen vangen

 

Als je een dierenliefhebber bent, dan kun je muizen levend vangen. Je gebruikt dan een soort kooitje dat ook wel bekend staat als "levende muizenval". De kooitjes die het beste werken hebben een wipmechanisme of klepmechanisme. Je legt een stukje kaas of een beetje pindakaas in de diervriendelijke muizenval en wacht rustig af. Zodra een muis het eten pakt, valt het poortje van het kooitje achter de muis dicht. Vervolgens kun je de muis terug in de natuur zetten. Het nadeel hiervan is dat de gevangen muis weer iemands huis of zelfs je eigen huis kan binnendringen. Een wilde muis is ook niet geschikt om als huisdier te houden.

 

 

Muizen verjagen

 

Je kunt muizen goed verjagen met een poes of kat in huis. Als je katten in huis haalt die er een sport van maken om muizen te verjagen, dan zal een muis liever bij de buren gaan bivakkeren. Neem wel een actieve kat! Bijvoorbeeld uit het dierenasiel. Katten laten een geur achter en muizen ruiken deze geur en registreren die ook als afkomstig van een gevaarlijk dier. Muizen hebben daar een speciaal orgaan voor. Het chemische signaal wat hierbij hoort was nog niet bekend. Onderzoekers van het Scripps Research Institute in de Verenigde Staten hebben een verklaring gevonden voor het angstige gedrag dat muizen vertonen als er potentiële vijanden, zoals katten of slangen, in de buurt zijn. Het blijkt namelijk dat de muizen het gevaar letterlijk kunnen ruiken. Een kat bijvoorbeeld geeft specifieke chemische signalen af als hij op een muis jaagt. De muis kan deze 'geur' onderscheiden en weet dan dat er iets niet in de haak is. Muizen hebben net als mensen een zogeheten 'vomeronasaal orgaan', waarmee geur en smaak kan worden waargenomen. Zelfs als de muis nog nooit in contact is gekomen met eventuele vijanden, zal hij instinctief angstig reageren op de vijand. Dat muizen angst konden ruiken was al langer bekend, maar het specifieke chemische signaal dat hierbij van belang is, werd nog niet eerder ontdekt. Het onderzoek toont aan dat muizen eigenlijk nog fascinerender zijn dan we al dachten!

 

 

Muizen doden & verdelgen

 

Als je muizen als ongedierte ziet, dan kun je ze desgewenst dood maken. Een muizenval is nog altijd de populairste methode om muizen te doden. Maar muizengif is veel effectiever als je muizen wilt verdelgen. De effectiefste vorm van muizengif is een doosje met muizenkorrels onder een kast zetten. In de handleiding staat dat je het zakje met korrels gesloten in het bijgeleverde kartonnen doos moet leggen, maar de ervaring is dat het openscheuren van het zakje beter werkt omdat de geur dan beter wordt verspreid. De muizen zullen de korrels opeten en aan eventuele jonkies voeren. De muizen sterven aan interne bloedingen en drogen vervolgens uit dankzij vocht-absorberende bestanddelen. De muizen-kadavertjes zullen als het ware mummificeren waardoor ze hoogstens enkele dagen kunnen rotten en stinken.

 

 

 

Middelen om muizen te bestrijden

 

 

Muizenval

 

Er bestaan ruwweg twee soorten muizenvallen; muizenval waarbij de muis direct gedood wordt en muizenval waarbij de muis levend gevangen wordt. Dat laatste is natuurlik muisvriendelijker. Realiseer u wel dat het vangen van muizen veel spanning en stress voor de muis met zich meebrengt, maar dat is natuurlijk altijd nog beter dan de muis dood maken. U kunt de muis na het vangen ergens uitzetten. U kunt ook zelf een diervriendelijke muizenval maken door een emmer, of hoge kom meer te zetten met daarin voedsel (bijvoorbeeld wat kaas). Naar de emmer of kom moet u dan een trapje maken waar de muis op kan klimmen. Muizen ruiken het voedsel, klimmen op het trapje en springen zo in de emmer of kom. Door de hoge randen kunnen ze er niet meer uit komen. Het beste kunt u ook wat toiletpapier in de emmer of kom leggen zodat de muizen niet hard vallen en waaronder ze rustig kunnen schuilen. De volgende dag kunt u de muis dan in de natuur uitzetten.

Muizenval

Klik op het plaatje of op deze link om een muizenval te kopen via Drogisterij.net. Vandaag besteld, morgen in huis!

 

Als u met muizenvallen aan de slag gaat, houd er dan rekening mee dat muizen 's nachts actief zijn. U kunt het beste de muizenvallen dus klaar zetten als u naar bed gaat, dan heeft u de volgende ochtend misschien beet. Maak niet de fout om extra voedsel neer te leggen om muizen te lokken, hiermee trekt u alleen maar extra muizen aan.

 

 

Lijmplankjes

 

Een andere manier om muizen te vangen is met lijmplankjes. Zoals de naam al zegt zijn dit planken met lijm waarop de muis blijft kleven. De muis gaat dan vanzelf dood, of de muis kan dood gemaakt worden. Het gebruik van lijmplanken is -vanzelfsprekend- niet muisvriendelijk. Lijmplanken mogen wel verkocht worden, maar het gebruik van lijmplankjes om muizen te vangen, bestrijden en doden is illegaal. Hier staat zelfs een boete en celstraf op, vallend onder de noemer dierenmishandeling. Onderaan deze pagina zijn nieuwsberichten geplaatst die die discussie rondom lijmplankjes goed illustreren. Het grote aanbod van lijmplanken, alleen al via internet, doet wel de vraag rijzen waar deze lijmplankjes dan wel voor gebruikt worden.

Lijmplankjes

Afbeelding: dode muizen op lijmplankjes

 

Apparaten om muizen te bestrijden

 

Er zijn apparaten op de markt die claimen muizen te verjagen of bestrijden met ultrasoon geluid. Dit geluid is zo hoog dat het menselijk gehoor het niet kan waarnemen, maar muizen wel. Muizen horen een harde, hoge, irritante pieptoon waardoor ze niet in de buurt van dat geluid willen zijn. Deze manier is natuurlijk redelijk muisvriendelijk omdat de muis fysiek niets wordt aangedaan en niet wordt gedood. Er kleven echter ook nadelen aan het verjagen van muizen met ultrasoon geluid. Enerzijds is de werking niet onomstotelijk aangetoond. Daarnaast is het niet duidelijk wat de gezondheidseffecten van deze geluiden zijn op mensen en andere dieren.

 

Onze linkpagina bevat goede links naar verkopers van apparaten.

 

 

Muizenkorrels en muizengif

 

Als u geen gebruik wilt maken van muizenvallen om muizen te doden, dan kunt u ook kiezen voor muizenkorrels of muizengif. Afhankelijk van de soort moet u de korrels op bepaalde wijze aanbieden aan de muizen. Soms los neerleggen, soms in zakjes of in de doos. De muizen eten de korrels gedurende enkele dagen, waarna ze dood gaan. Korrels die acute dood van muizen veroorzaken zijn verboden vanwege het wrede karakter van het middel (dit moet zeer sterk geconcentreerd zijn en veroorzaakt een pijnlijke dood). Een ander nadeel van acuut gif is bovendien dat een groepje muizen doorheeft dat de korrels giftig zijn als er eenmaal een muis is overleden. De huidige muizenkorrels en muizengif bevat meestal anticoagulentia wat ervoor zorgt dat muizen na enige dagen doodgaan. Het voordeel is dat ze allemaal van de korrels blijven eten, waarna ze op een redelijk diervriendelijke manier overlijden. Het is vastgesteld m.b.v. wetenschappelijk onderzoek dat muizen niet bovenmatig veel lijden door anticoagulentia. Een bijkomend voordeel is bovendien dat het gif niet giftig is voor andere huisdieren zoals honden en katten.

Muizenmiddelen

Klik op het plaatje of op deze link om een middelen tegen muizen te kopen via Drogisterij.net. Vandaag besteld, morgen in huis!

 

Heeft u eigen ervaringen met de bestrijding van muizen? Laat het ons weten. Wij plaatsen reacties hier op de site (anoniem).

 

 

 

Discussie over gebruik lijmplankjes tegen muizen

 

Het gebruik van lijmplankje is omstreden omdat de muizen hier erg door lijden. Hier vindt u relevante nieuwsberichten die deze discussie illustreren.

 

Raadsvragen Dierenleed door lijmplanken

25 augustus 2010 - Aan de voorzitter van de gemeenteraad. Naar aanleiding van het bericht "Alarm om lijmplankjes tegen muizen" te lezen in de Telegraaf d.d. 20 augustus 20101 , stelt ondergetekende - onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde - de volgende vragen:

Inleiding:
Op 19 augustus 2010 zagen medewerkers van de Haagse dierenambulance zich geconfronteerd met een koolmeesje dat vast zat op een lijmplank welke men gebruikt om muizen en ratten te vangen. Het komt vaker voor dat dieren, bv roofvogels, uilen en buizerds, op dergelijke planken vast komen te zitten.
Als de dieren vast zitten en niet meteen gevonden worden, sterven ze een gruwelijke dood. Dat is dierenmishandeling en als zodanig stafbaar gesteld in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD)2. Als het beschermde diersoorten betreft zoals uilen en buizerds, is het eveneens verboden op grond van de Flora en Faunawet (F&F-wet)3 alsmede Europese regelgeving (Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn).

1. Bent u op de hoogte van het bericht in de Telegraaf "Alarm om lijmplankjes tegen muizen"?

2. De gemeente is verantwoordelijk voor dieren binnen haar gemeentegrenzen. Daarnaast zijn praktisch alle inheemse zoogdieren, amfibieën, vogels en vissen beschermd door de F&F-wet. De gemeente heeft op grond van de F&F-wet en de GWWD een zorgplicht ten aanzien van deze dieren 4 alsmede een beschermingsplicht.5
Kunt u aangeven of de gemeente Den Haag actie onderneemt om het dierenleed veroorzaakt door de lijmplankjes te voorkomen? Zo ja, welke actie onderneemt u? Zo nee, waarom onderneemt de gemeente geen actie?

3. Wanneer een persoon een (beschermd) dier heeft gevangen middels een lijmplank of het dier daardoor op een gruwelijke wijze aan zijn eind is gekomen, is sprake van het overtreden van de GWWD en mogelijk ook de F&F wet.
Is de gemeente daarom voornemens handhavend op te treden? Zo nee, waarom niet?

4. Wanneer u bij de voorgaande vraag heeft verwezen naar de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), met zijn landelijk welgeteld 14 districtsinspecteurs, stel ik u de volgende vraag:
Nu het een feit van algemene bekendheid is dat de LID zwaar overbelast is, is het dan wat dat betreft niet veel realistischer dat de gemeente Den Haag zelf haar verantwoordelijkheid neemt? Bent u bereid samen met de Partij voor de Dieren na te denken over mogelijkheden voor de gemeente Den Haag dierenwelzijnovertredingen op te sporen en dienaangaande handhavend op te treden?

5. Voorlichting over preventieve maatregelen zou veel dierenleed kunnen voorkomen. Bent u voornemens om voorlichting te geven over preventieve maatregelen die mensen kunnen nemen in hun eigen leefomgeving teneinde te voorkomen dat muizen en ratten aldaar floreren?

6. Mensen kunnen lijmplankjes gebruiken uit onwetendheid met betrekking tot het hiermee veroorzaakte dierenleed. Bent u voornemens de Haagse burger voor te lichten over deze dieronvriendelijke manier van bestrijding van muizen en ratten en om te benadrukken dat deze methode binnen de gemeentegrenzen ontoelaatbaar is? Zo nee, waarom niet?

7 Bent u bereid als gemeente Den Haag bij het betreffende ministerie op een verbod aan te dringen op het gebruik van lijmplankjes? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,


Marieke de Groot
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Den Haag (Bron: Partij voor de Dieren).

 

Alarm om gebruik lijmplankjes tegen muizen

20 augustus 2010 - De Haagse dierenambulance slaat alarm over het gebruik van lijmplankjes om muizen en ratten te vangen. Dit nadat ze gisteren wederom werden econfronteerd met een ander dier dat gruwelijk vastzat op een dergelijk vangplankje. Dit keer ging het om een koolmeesje dat met zijn pootjes over het plankje was gelopen en meteen muurvast zat. Het houten stuk met het vogeltje erop, werd door een vinder ervan afgeleverd bij de Haagse Dierenambulance waar medewerkers meteen vol aan de slag gingen om het diertje te bevrijden. "Met een wattenstaafje hebben we beetje bij beetje de pootjes losgeweekt. Verschrikkelijk voor het koolmeesje, het diertje was helemaal in de stress", verzucht medewerkster Henny Greven. Volgens haar komt het regelmatig voor dat dieren op dergelijke lijmplanken vast komen te zitten. "Vaak roofvogels, zoals uilen en buizerds die op zoek zijn naar muizen om te eten. Als ze niet meteen gevonden worden sterven ze een gruwelijke dood. Ze kunnen niet meer eten en drinken of raken door de stress uitgeput", legt ze uit. De verkoop van lijmplankjes is in ons land niet verboden. Het vangen van levende dieren erop echter wel, dat wordt namelijk gezien als dierenmishandeling. Greven: "Een enorm hiaat in de wet dus. Het beste is als er een algeheel verbod komt op de verkoop." Volgens de Dierenambulancemedewerkers is er eigenlijk geen echte vriendelijke manier om dan wel iets aan muizen en ratten te doen. "Het in je huis netjes houden, werkt toch het beste. Dan komen er geen muizen." (Bron: De Telegraaf).

 

Dierenvrienden tegen lijmplank voor ongedierte (oa muizen)

2 augustus 2006 - De Amsterdamse Dierenbescherming luidt de noodklok over het gebruik van zogenaamde 'lijmplankjes', stukjes hout met een zeer sterke lijm zodat ongedierte zoals kakkerlakken, muizen, ratten en zelf vogels, vast komen te zitten en een gruwelijke dood tegemoet gaan. De organisatie wil een einde aan deze manier van ongediertebestrijding en pleit voor een gebruiksverbod. De lijmplankjes, waarvan er duizenden per jaar in de hoofdstad over de toonbank gaan, mogen legaal verkocht worden. Echter, zodra het beest vastzit en nog leeft, is de plaatser ervan strafbaar. "Een vervelend hiaat in de wet, maar zodra de muis vast zit, is het mishandeling", zegt woordvoerster Heleen Jager van Dierenbescherming Amsterdam. De inspecteur van de organisatie heeft dan ook al twee keer een proces-verbaal opgemaakt. De dierenbescherming krijgt steeds vaker telefoontjes van mensen die tegen zo'n plankje aanlopen waarop dan nog een levende muis zit. "Vaak zijn het personeelsleden van winkels of horecagelegenheden die niet weten dat hun baas dergelijke vallen gebruikt. En het is een gruwelijke vondst, want de diertjes rukken in wanhoop hun eigen ledematen kapot", zegt Jager. De woordvoerster komt met een voorbeeld van iemand die een nog levende muis aantrof op zo'n plankje: "Zij heeft toen die muis met plank en al onder de kokend hete kraan gezet om dat beestje maar dood te krijgen en uit zijn lijden te verlossen, afschuwelijk." "Daarbij blijken de plankjes ook niet echt katvriendelijk. We hebben al twee keer een melding gehad van een kat die vastgelijmd zat en bij de dierenarts uit zijn benarde positie verlost moest worden." Jager snapt best dat muizen en kakkerlakken niet de meest graag geziene diertjes zijn. "Ik heb ze zelf ook gehad en het is best vervelend. Maar je lost al een hele hoop op door ervoor te zorgen dat je huis schoon is en er geen etensresten achterblijven. Helpt dat niet, dan zijn er altijd nog iets diervriendelijkere manieren om van die beesten af te komen." Jager doelt op het inschakelen van een professioneel bestrijdingsbedrijf of verdrogingkorrels (Bron: Poezenweide).

 

Lijmplank is wreed voor muizen en bovendien verboden

11 oktober 2002 - Om aan de muizenplaag in een distributiecentrum in Pijnacker een einde te maken, liet Albert Heijn het afgelopen weekeinde lijmplanken plaatsen. Een wrede methode en bovendien verboden, stelt Niels Dorland van de Dierenbescherming. De lijmplanken zijn, voorzien van een lokmiddel, in het midden van de 175000 vierkante meter grote hal gezet. Zeker 300 muizen werden op deze manier verschalkt. "Het is inderdaad een uitermate effectief middel", zegt Dorland. "De muis raakt vast met z'n voetjes en kan vervolgens gemakkelijk worden doodgeslagen." Op dierenmishandeling staat een maximale straf van twee jaar cel. Dorland: "Dat is echter nog nooit door een rechter uitgesproken. Het is van belang dat er in ieder geval een veroordeling komt, wellicht in de vorm van een geldboete." Directeur van Wijland van Rentokil, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de ongediertebestrijding bij Albert Heijn, geeft het gebruik van de verboden lijmplankjes toe. Het was, zegt hij, noodzakelijk. De strenge bestrijdingsmiddelenwet maakt dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om muizen effectief te bestrijden. Hij benadrukt dat de plankjes zaterdagavond zijn neergelegd en zondagochtend weer zijn verzameld. Van een lange lijdensweg is geen sprake geweest. Bovendien ging het om een eenmalige actie. De muizenplaag is deels te verklaren door het gebrek aan personeel. Hygiëneregels raakten op de achtergrond, etensresten verdwenen tussen de pallets met voedingsmiddelen. Het kwam Albert Heijn, dat zegt de problemen inmiddels onder controle te hebben, onlangs op een waarschuwing te staan van de keuringsdienst van waren. Volgens Van Wijland is Rentokil normaal gesproken uitermate terughoudend met het gebruik van lijmplankjes. "We zijn zelfs al eens contracten kwijtgeraakt omdat we weigerden van dit middel gebruik te maken." Hoewel hij vindt dat 'lukraak gebruik' moet worden voorkomen, lijkt Wijland de ophef wat overdreven. "Ik wil niets bagatelliseren, maar dadelijk mag ik zeker ook geen vliegen of wespen meer doodslaan." (Bron: Trouw).

 

Lijmplankjes tegen muizen rukken op (dierenmishandeling)

10 augustus 2001 - Het lijmplankje rukt op bij de bestrijding van muizen in de binnenstad van Utrecht. Een hoogst omstreden methode, zegt K.M. van der Winden van Rentokil-ongediertebestrijding: Omdat het dierenkwelling is. Muizen blijven aan een plank met lijm plakken en wachten daar, vaak jankend, op hun dood. Alleen toelaatbaar als de plankjes regelmatig worden gecontroleerd en de dieren uit hun lijden worden verlost, vindt Van der Winden. Hij adviseert bestrijding van de muizen door gif in combinatie met een goede hygiene zoals het schoonhouden van een winkel en het opslaan van voedsel zodat muizen geen kans krijgen. Maar steeds meer winkeliers en horecaondernemers kiezen voor de plank met lijm. Een restauranthouder in de binnenstad maakt er al enige tijd gebruik van: Het werkt veel beter dan die doosjes die ze van de ongediertebestrijding neerzetten. Daar lopen die muizen gewoon langs. De Dierenbescherming is fel tegen de lijmplankjes: Het is wel een heel gemakkelijke weg om het probleem op te lossen, zegt woordvoerdster W. Bodewitz. Om onnodig dierenleed te voorkomen moet meer worden schoongemaakt, vindt de Dierenbescherming. Maar met zoveel winkelend publiek is vervuiling lastig te vermijden, geeft Bodewitz toe. Volgens haar is de minst wrede manier om knaagdiertjes te doden een gif dat interne bloedingen tot gevolg heeft. De diertjes gaan dan het snelst dood (Bron: Ballenbak.net).